Tsame Rubutowa
Abubakar M. Damma(a.d~gora)
shkr 1 | 1009M133
====NA GA RUNUTUN====

Na ga bayaninka ,haka za a yi. Amma fa zan yi. Ban ganin kure a Hausa in kyale. Don gyara na gada ga Sidi.

Don ganin dukan rubuce-rubucen wannan mamba a shiga Makarantar Hausa


Makarantar Hausa, 2021
Waya: 08075946124